Disse forretningsbetingelser gælder for alle kontrakter/aftaler mellem DS-Web og dets kunder. Eventuelle afvigelser fra disse forretningsbetingelser er kun bindende, hvis de er skriftligt aftalt. Tilbud fra DS-Web er gyldige i syv dage, medmindre andet er angivet i tilbuddet.

Betalingsbetingelser
Netto otte dage, medmindre andet er aftalt, opkræver vi et gebyr for eventuelle rykkerskrivelser. Vi sender fakturaer som vedhæftede filer pr. e-mail. Gældende priser fremgår af vores prisliste*.

Klippekort er gyldige i 1 år efter købsdatoen og kan ikke refunderes delvist. Klippekort købes, før en opgave påbegyndes. Hvis de er brugt, før opgaven er afsluttet, skal der bestilles et nyt kort, før opgaven kan fortsættes. DS-Web vil rådgive om, hvornår det er hensigtsmæssigt at bestille et nyt klippekort.

Hjemmeside Betaling
Betaling af hjemmesider sker på følgende måde:
1/2 af prisen når tilbuddet er godkendt.
1/2 af prisen + evt. senere tilkøb når hjemmesiden leveres.
Efter leveringen har du 7 arbejdsdage til at komme med rettelser, som du mener er med i tilbuddet.

Kørsel
Evt. kørsel faktureres efter gældende timepris. Dvs. tager det mig 1 time at køre ud til dig, skal du betale for den time.

Opsigelse
Hvis et samarbejde opsiges af en af parterne, returnerer vi alle materialer, koder osv. til kunden. Ubetalte opgaver vil blive opgjort og faktureret.

Ansvar og begrænsning af ansvar
Ds-Web opbevarer kun registreringer af adgangen til kundens system, som aftalt med kunden. Oplysningerne behandles fortroligt af Ds-Webs.

Kunde
Kunden er til en hver tid forpligtet til at overholde dansk lovgivning mht. det materiale, der leveres til brug på fx deres hjemmeside, sociale medier og i nyhedsbreve. DS-Web påtager ikke nogen form for ansvar for rigtighed, lovlighed mv. af de informationer og det materiale, som kunden giver til brug på f.eks deres hjemmeside, sociale medier og i nyhedsbreve. I tilfælde af krav i forbindelse hermed overfor DS-Web, er kunden forpligtet til at friholde DS- Web for disse.

Tab
DS-Web er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, driftstab, mistet fortjeneste, tabt goodwill eller på anden måde økonomiske tab, der måtte være foranlediget under udførsel af en aftalt opgave.DS-Web arbejde sker i henhold til dansk ret, og DS-Web er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. DS-Web er ikke ansvarlig i tilfælde af tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til kundens systemer, herunder data, der befinder sig på kundens eller andres internetservere.
DS-Web har intet ansvar for tab opstået ifm. Ready2Go og Hosting løsning.

Markedsføring
DS-Web forbeholder sig ret til at anvende kundens navn, logo og billeder i markedsføringsøjemed på DS-Web.dk hjemmeside og på andre DS-Web sider/profiler på sociale medier. Revideret 2. December 2022. Kan ændres uden varsel.